Władze


Władze:

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Marek Pałasiński


Dziekan

dr Katarzyna Kopeć


Prodziekan do spraw kierunku Grafika reklamowa i multimedia

Anna Treska-Siwoń
atreska@wse.krakow.pl


Kierowniczka studiów podyplomowych

Anna Kłodzińska-Oleksy
aoleksy@wse.krakow.pl


Opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych Grafika reklamowa

Pełnomocniczka Rektora ds. działalności studenckiej

Zuzanna Łazarewicz
zlazarewicz@wse.krakow.pl