Władze


Władze:

Rektor

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE


Dziekan

dr Roksana Ulatowska


Prodziekan do spraw kierunku Grafika reklamowa i multimedia

Zuzanna Łazarewicz
zlazarewicz@wse.krakow.pl


Kierowniczka katedry Teorii i praktyki projektowania

dr Kinga Blaschke
kblaschke@wse.krakow.pl


Kierowniczka studiów podyplomowych

Anna Kłodzińska-Oleksy
aoleksy@wse.krakow.pl


Ekspertka ds. kierunku Grafika reklamowa i multimedia

Anna Treska-Siwoń
atreska@wse.krakow.pl


Opiekunka 1 roku

Joanna Róg-Ociepka
jrog@wse.krakow.pl

Opiekun 2 roku

Ziemowit Kościelny
akoscielny@wse.krakow.pl

Opiekun 3 roku

Paweł Sikora
psikora@wse.krakow.pl


Inne przydatne kontakty:

dr Roksana Ulatowska, rulatowska@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. jakości kształcenia.

 

Karolina Gacal, kgacal@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. studentów niepełnosprawnych.

 

Łukasz Czajka, lczajka@wse.krakow.pl

  • rzecznik dyscyplinarny ds. studentów.

 

Emilia Skrzypiec-Steblik, eskrzypiec@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. działalności studenckiej,
  • pełnomocniczka Rektor ds. stypendiów Rektora dla najlepszych studentów.

 

Bożena Bojanowicz, bbojanowicz@wse.krakow.pl:

  • koordynatorka nauczania j. angielskiego.