Władze


Władze:

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj


Dziekan

dr Roksana Ulatowska


Prodziekan do spraw kierunku Grafika reklamowa i multimedia

Anna Treska-Siwoń
atreska@wse.krakow.pl


Kierowniczka katedry Teorii i praktyki projektowania

dr Kinga Blaschke
kblaschke@wse.krakow.pl


Kierowniczka studiów podyplomowych

Anna Kłodzińska-Oleksy
aoleksy@wse.krakow.pl


Opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych Grafika reklamowa

Zuzanna Łazarewicz
zlazarewicz@wse.krakow.pl


Inne przydatne kontakty:

dr Roksana Ulatowska, rulatowska@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. jakości kształcenia.

 

Karolina Gacal, kgacal@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. studentów niepełnosprawnych.

 

dr Rafał Majka, rmajka@wse.krakow.pl

  • rzecznik dyscyplinarny ds. studentów.

 

Emilia Skrzypiec-Steblik, eskrzypiec@wse.krakow.pl:

  • pełnomocniczka Rektor ds. działalności studenckiej,
  • pełnomocniczka Rektor ds. stypendiów Rektora dla najlepszych studentów.

 

Bożena Bojanowicz, bbojanowicz@wse.krakow.pl:

  • koordynatorka nauczania j. angielskiego.

 

 


Zeszyty naukowe „Kultura i polityka”

Redakcja:

Anna Kowalcze-Pawlik, akowalcze@wse.krakow.pl:

  • redaktor naczelna.

Kinga Blaschke, kblaschke@wse.krakow.pl:

  • zastępczyni redaktor naczelnej.

Zuzanna Łazarewicz, zlazarewicz@wse.krakow.pl:

  • sekretarka redakcji.

Więcej na www.wse.krakow.pl