Władze


Władze:

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj


Dziekan

dr Katarzyna Kopeć


Prodziekan do spraw kierunku Grafika reklamowa i multimedia

Anna Treska-Siwoń
atreska@wse.krakow.pl


Kierowniczka studiów podyplomowych

Anna Kłodzińska-Oleksy
aoleksy@wse.krakow.pl


Opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych Grafika reklamowa

Zuzanna Łazarewicz
zlazarewicz@wse.krakow.pl


Inne przydatne kontakty:

Kinga Blaschke, kblaschke@wse.krakow.pl:

 • koordynator ds. ECTS,
 • pełnomocniczka ds. stypendiów.

Anna Bugajska, abugajska@wse.krakow.pl:

 • koordynatorka praktyk,
 • pełnomocniczka ds. jakości kształcenia.

Łukasz Filipczyk, lfilipczyk@wse.krakow.pl:

 • pełnomocnik ds. studentów niepełnosprawnych,
 • rzecznik dyscyplinarny.

Zuzanna Łazarewicz, zlazarewicz@wse.krakow.pl:

 • pełnomocniczka Rektora ds. działalności studentów.

Kamil Mielnik, kmielnik@wse.krakow.pl:

 • koordynator nauczania j. angielskiego.

Katarzyna Papaja, kpapaja@wse.krakow.pl:

 • rzeczniczka dyscyplinarna.

Konrad Szpak, kszpak@wse.krakow.pl:

 • pełnomocnik Rektora ds. stypendiów.

Zeszyty naukowe „Kultura i polityka”

Redakcja:

Anna Kowalcze-Pawlik, akowalcze@wse.krakow.pl:

 • redaktor naczelna.

Kinga Blaschke, kblaschke@wse.krakow.pl:

 • zastępczyni redaktor naczelnej.

Justyna Magiera, jmagiera@wse.krakow.pl:

 • sekretarz redakcji.

Więcej na www.wse.krakow.pl