Stypendia


Stypendia dla Kandydatów:

 • stypendium fundowane przez Radę Mecenasów WSE – Konkurs o indeks
  100% zniżki w czesnym w ciągu pierwszego roku studiów lub nawet przez cały okres ich trwania dla laureatów Konkursu o indeks.


Stypendia dla Studentów:

Każdy student WSE ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia Rektora, Ministra (sportowe i naukowe), socjalne, mieszkaniowe, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi, pomagające przetrwać w najtrudniejszych chwilach.

Rodzaj stypendium:

 • stypendium fundowane przez Radę Mecenasów WSE (1–3 rok),
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznawane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (2–3 rok),
 • stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce, przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, średnią ocen w okresie zaliczonych lat studiów (2–3 rok),
 • stypendium Ministra za osiągnięcia w sporcie, przyznawane za udokumentowane wysokie wyniki sportowe (2–3 rok),
  stypendium socjalne (1–3 rok),
 • stypendium mieszkaniowe, przyznawane jeśli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia lub uniemożliwia studiowanie (1–3 rok),
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych., przyznawane na wniosek studenta na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (1–3 rok).

Zniżki dla Studentów WSE:

 • 30% zniżki w czesnym dla studentów WSE, którzy rozpoczynają kolejne studia I stopnia (prowadzone w języku polskim).

Zniżki dla Studentów dwukierunkowych:

 • 20% zniżki w czesnym dla studentów studiujących na innej uczelni, którzy podejmują również studia w WSE i posiadają średnią za ostatni rok powyżej 4,0.

Zniżki dla Absolwentów WSE:

 • 15 % zniżki w czesnym dla absolwentów i studentów WSE, którzy podejmą studia II stopnia na kierunku Psychologia w biznesie lub Filologia angielska.
 • 10% zniżki w czesnym za studia dla członków rodziny absolwenta WSE.