Stypendia


Stypendia dla Studentów:

Każdy student WSE ma możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium. Uczelnia oferuje stypendia Rektora, Ministra (sportowe i naukowe), socjalne, socjalne zwiększone o dodatek mieszkaniowy, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi, pomagające przetrwać w najtrudniejszych chwilach.

Rodzaj stypendium:

  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznawane za wysoką średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (2–3 rok) po pierwszym semestrze,
  • stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce, przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe, wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, średnią ocen w okresie zaliczonych lat studiów (2–3 rok),
  • stypendium Ministra za osiągnięcia w sporcie, przyznawane za udokumentowane wysokie wyniki sportowe (2–3 rok),
    stypendium socjalne (1–3 rok),
  • stypendium socjalne, zwiększone o dodatek mieszkaniowy, przyznawane jeśli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia lub uniemożliwia studiowanie (1–3 rok) tylko dla studentów studiów stacjonarnych,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych., przyznawane na wniosek studenta na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (1–3 rok).

Zniżki dla Studentów WSE:

  • 30% zniżki w czesnym dla studentów WSE, którzy rozpoczynają kolejne studia I stopnia (prowadzone w języku polskim).

Zniżki dla Absolwentów WSE:

  • 15 % zniżki w czesnym dla absolwentów i studentów WSE, którzy podejmą studia II stopnia na kierunku Psychologia w biznesie lub Filologia angielska.
  • 10% zniżki w czesnym za studia dla członków rodziny absolwenta WSE.