Studia podyplomowe


Studia podyplomowe

Centrum Studiów Podyplomowych

tel. (12) 683 24 60, 68, 77
email: podyplomowe@wse.krakow.pl
www: http://www.podyplomowe.wse.krakow.pl/grafika-reklamowa
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Jana Pawła II 39A
Kraków

Grafika reklamowa

Podstawowym celem studiów podyplomowych Grafika reklamowa jest wprowadzenie słuchaczy w najważniejsze zagadnienia szeroko pojmowanego projektowania graficznego.

Studia kierujemy do osób zainteresowanych pracą w agencjach reklamowych, studiach projektowych, wydawnictwach lub redakcjach czasopism. Zapraszamy kandydatów bez znajomości lub z podstawową znajomością pakietu Adobe.

Absolwent studiów:

 • zdobędzie podstawowe umiejętności warsztatowe i artystyczne w zakresie grafiki oraz cyfrowego montażu stron,
 • nauczy się operowania kolorem, tekstem, fotografią oraz ilustracją,
 • uzyska kompetencje z zakresu edycji i umiejętnego wyboru zdjęć do publikacji,
 • zdobędzie podstawowe umiejętności pozwalające na pracę w agencjach reklamowych i działach promocji na stanowisku projektanta,
 • zdobędzie kompetencje do pracy w redakcjach lokalnych czasopism w zakresie przygotowania materiałów do druku oraz przygotowania serwisu fotograficznego.

Atuty kierunku:

 • praktyczne przygotowanie do pracy projektanta,
 • poznanie specyfiki pracy w branży reklamowej, m.in. w agencjach reklamy i działach marketingu oraz jako freelancer,
 • zajęcia prowadzone przez praktyków-ekspertów z branży reklamowej i wydawniczej,
 • poznanie narzędzi niezbędnych w zawodzie projektanta grafiki i zasad używania języka komunikacji wizualnej.

W planie studiów przewidziane są następujące bloki zajęć.

Publikacje wielostronicowe:

 • podstawy edytorstwa,
 • skład publikacji,
 • fotoedycja,
 • typografia.

Projekty graficzne:

 • projektowanie komunikacji wizualnej,
 • infografika,
 • projektowanie opakowań,
 • identyfikacja wizualna marki,
 • grafika WWW.

Programy graficzne (pakiet Adobe CC), elementy zawodowe:

 • Adobe Photoshop,
 • Adobe Illustrator,
 • Adobe InDesign,
 • prawo własności intelektualnej,
 • przygotowanie do druku i zarządzanie kolorem.