Stacjonarne


Studia stacjonarne

Studia stacjonarne trwają 3 lata i prowadzone są w formie ćwiczeń, wykładów i projektów wykonywanych przez studenta samodzielnie.

Studiami zainteresowani są zarówno studenci z wykształceniem ogólnym,   jak i kierunkowym w dziedzinie architektury krajobrazu, budownictwa, organizacji reklamy, fototechniki, poligrafii oraz procesów introligatorskich i drukarskich. Osobną grupą są studenci wybierający Grafikę reklamową i multimedia jako zawodowe uzupełnienie wykształcenia artystycznego.