Niestacjonarne


Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne na kierunku Grafika reklamowa i multimedia trwają 3 lata i mają po 10 zjazdów w semestrze. Wybierając tę formę studiów należy pamiętać, że zakres programowy jest taki sam dla obu form kształcenia, jednak liczba godzin zajęć jest mniejsza. Zatem od studenta studiów niestacjonarnych wymagamy większej samodzielności projektowej oraz systematycznego prezentowania postępów w nauce. Sama obecność na zjazdach nie wystarczy!

Tę formę studiów częściej wybierają studenci już pracujący w branży projektowej, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje. Inni, studiujący pokrewny kierunek studiów, pragną poszerzyć zawodowe kompetencje.