Plan studiów


Plan studiów – STUDIA STACJONARNE

I rok

Zajęcia podstawowe:

 • badania rynku
 • branding
 • grafika rastrowa
 • grafika wektorowa
 • historia projektowania
 • marketing
 • obróbka filmu animacji i dźwięku
 • ochrona własności intelektualnej
 • perswazja w promocji
 • podstawy komunikacji wizualnej
 • podstawy typografii
 • prawa autorskie i etyka w zawodzie projektanta
 • psychologia konsumenta
 • rysunek i kompozycja
 • socjologia sztuki
 • wprowadzenie do zarządzania projektem i zarządzania zespołem
 • wstęp do historii sztuki

Zajęcia specjalizacyjne – Digital Art:

 • Grafika cyfrowa w praktyce: przygotowanie do zawodu
 • Styloznawstwo

Inne:

 • język angielski
 • szkolenie BHP
 • tutorial
 • wykład monograficzny

II rok

Zajęcia podstawowe:

 • architektura informacji
 • pracownia rysunku i kompozycji
 • pracownia fotografii

Zajęcia specjalizacyjne – grafika reklamowa i edytorska:

 • infografika
 • obsługa Adobe In Design
 • projektowanie graficzne
 • przygotowanie do druku
 • typografia

Zajęcia specjalizacyjne – multimedia i grafika interaktywna:

 • obsługa Adobe Dreamweaver
 • obsługa Adobe Premier
 • pracownia filmu i animacji
 • tworzenie multimedialnego przekazu reklamowego
 • UX Design

Zajęcia specjalizacyjne – Digital Art:

 • Kompozycja i budowa sceny
 • Narracja obrazem
 • Projektowanie postaci
 • Styloznawstwo
 • Warsztat cyfrowego artysty
 • Wprowadzenie do 3D

Zajęcia specjalizacyjne – UX:

 • Wstęp do UX
 • Proces projektowy
 • Badania w projektowaniu UX
 • Podstawy komunikacji wizualnej
 • Modelowanie i architektura
 • Narzędzia w projektowaniu UX
 • Strategia UX
 • Psychologia w UX
 • Prototypowanie
 • UI Design
 • Wizualizacja danych
 • Zarządzanie projektami i komunikacja
 • Analityka internetowa i audyt użyteczności

Inne:

 • język angielski
 • wykład monograficzny

III rok

Zajęcia podstawowe:

 • planowanie kariery zawodowej
 • Prawa autorskie i etyka w zawodzie projektanta
 • proseminarium
 • seminarium z pracą dyplomową
 • warsztat biznesowy

Zajęcia specjalizacyjne – grafika reklamowa i edytorska:

 • grafika ilustracyjna
 • grafika edytorska
 • Przygotowanie do druku
 • Systemy identyfikacji wizualnej

Zajęcia specjalizacyjne – multimedia i grafika interaktywna:

 • Pracownia dźwięku
 • Pracownia filmu i animacji
 • Projektowanie interfejsu
 • Projektowanie serwisów www

Zajęcia specjalizacyjne – Digital Art:

 • Kompozycja i budowa sceny
 • Narracja obrazem
 • Projektowanie postaci
 • Warsztat cyfrowego artysty
 • Wprowadzenie do 3D

Zajęcia specjalizacyjne – UX:

 • Warsztaty projektowe

Inne:

 • Komunikacja międzykulturowa
 • Język angielski specjalistyczny
 • Podstawy krytycznego myślenia/Filozofia we współczesnym świecie (do wyboru)
 • Wykład monograficzny

 

Plan studiów – STUDIA NIESTACJONARNE

I rok

Zajęcia podstawowe:

 • badania rynku
 • branding
 • grafika rastrowa
 • grafika wektorowa
 • historia projektowania
 • marketing
 • obróbka filmu animacji i dźwięku
 • ochrona własności intelektualnej
 • perswazja w promocji
 • podstawy komunikacji wizualnej
 • podstawy typografii
 • prawa autorskie i etyka w zawodzie projektanta
 • psychologia konsumenta
 • rysunek i kompozycja
 • socjologia sztuki
 • wprowadzenie do zarządzania projektem i zarządzania zespołem
 • wstęp do historii sztuki

Inne:

 • język angielski
 • szkolenie BHP
 • tutorial
 • wykład monograficzny

 

II rok

Zajęcia podstawowe:

 • architektura informacji
 • pracownia fotografii
 • pracownia rysunku i kompozycji

Zajęcia specjalizacyjne – grafika reklamowa i edytorska:

 • grafika edytorska
 • grafika ilustracyjna
 • infografika
 • obsługa Adobe In Design
 • projektowanie graficzne
 • projektowanie opakowań
 • przygotowanie do druku
 • typografia

Zajęcia specjalizacyjne – multimedia i grafika interaktywna:

 • pracownia filmu i animacji
 • projektowanie interfejsu
 • obsługa Adobe Dreamweaver
 • obsługa Adobe Premier
 • tworzenie multimedialnego przekazu reklamowego
 • UX Design

Inne:

 • język angielski
 • wykład monograficzny

 

III rok

Zajęcia podstawowe:

 • planowanie kariery zawodowej
 • prawa autorskie i etyka w zawodzie projektanta
 • proseminarium
 • seminarium z pracą dyplomową
 • warsztat biznesowy

Zajęcia specjalizacyjne – grafika reklamowa i edytorska:

 • grafika edytorska
 • grafika ilustracyjna
 • systemy identyfikacji wizualnej
 • przygotowanie do druku

Zajęcia specjalizacyjne – multimedia i grafika interaktywna:

 • pracownia dźwięku
 • pracownia filmu i animacji
 • projektowanie interfejsu
 • projektowanie serwisów www

Inne:

 • komunikacja międzykulturowa
 • język angielski specjalistyczny
 • podstawy krytycznego myślenia/Filozofia we współczesnym świecie (do wyboru)
 • wykład monograficzny