Pracownie dyplomowe 2018


Pracownie dyplomowe 2018

W roku akademickim 2017/2018 zostaną uruchomione następujące pracownie:

Studia stacjonarne

 • pracownia grafiki edytorskiej i typografii,
 • pracownia multimediów,
 • pracownia projektowania dla internetu,
 • 1 pracownia projektowania graficznego,
 • 2 pracownia projektowania graficznego.

Studia niestacjonarne

 • pracownia grafiki edytorskiej i typografii,
 • pracownia multimediów,
 • 1 pracownia projektowania dla internetu,
 • 2 pracownia projektowania dla internetu,
 • 1 pracownia projektowania graficznego,
 • 2 pracownia projektowania graficznego,
 • 3 pracownia projektowania graficznego.