Rekrutacja 2019: studia I stopnia


WSE baner rekrutacja 2019

Rekrutacja na studia I stopnia Grafika reklamowa i multimedia

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 lipca 2019 r.

Pamiętaj, najważniejsze jest PORTFOLIO. Poświęć jego przygotowaniu maksymalnie dużo czasu. Nie przerażaj się, jeśli uważasz, że nie masz dostatecznie dużo umiejętności czy doświadczenia. To my Cię wszystkiego nauczymy. Najważniejsze, byś nas przekonał, że tkwi w Tobie POTENCJAŁ na wspaniałego projektanta.

Remontujesz rowery i robisz z nich prawdziwe cacka, uprawiasz piękny ogród, kręcisz zabawne filmy komórką, kaligrafujesz dyplomy za kolejne wychowawczynie, malujesz murale, rysujesz złośliwe karykatury nielubianych ciotek – udokumentuj to i nam wyślij.

Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, etapy rekrutacji.

1. Rejestracja

Zacznij od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie https://rekrutacja.wse.krakow.pl/start.html.

2. Wpisowe, opłata rekrutacyjna i dokumenty

Wymagane dokumenty złóż w Dziale Rekrutacji WSE on-line (zalecane), osobiście lub za pośrednictwem poczty, PORTFOLIO  wgraj na serwer https://cloud.wse.krakow.pl w terminie  do 31 lipca 2019 r.

3. Decyzja o przyjęciu na studia

Informację o przyjęciu na studia możesz sprawdzić logując się na Twój profil rekrutacyjny, który zostaje utworzony podczas rejestracji on-line. Pisemna decyzja wraz z egzemplarzem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zostanie dostarczona pocztą.

4. Podpisanie umowy i rozpoczęcie studiów

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia musisz podpisać jeden egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz ślubowanie i dostarczyć je (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Działu Rekrutacji WSE. Na Twoim profilu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem roku akademickiego pojawi się terminarz zajęć, a także niezbędne informacje, które przydadzą się w trakcie studiów.

 


Dokumenty, które musisz złożyć podczas rekrutacji:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero),
 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępne tutaj) lub rejestracja on-line,
 • PORTFOLIO wraz z OŚWIADCZENIEM o jego autorstwie,
 • 2 fotografie (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł) i wpisowego (300 zł) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:
  11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
  z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego).

Wymagane dokumenty złóż (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Dziale Rekrutacji WSE w terminie od 3 kwietnia do 31 lipca 2019 r.

 


Poza PORTFOLIO liczy się jeszcze matura. Poniżej podajemy przelicznik punktowy.

Matura

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie wyników matury z przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

– język polski:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– język obcy nowożytny:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– wybrany przedmiot: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Kandydat może otrzymać maksymalnie 600 punktów za maturę. Więcej informacji o przeliczaniu punktów oraz starej maturze znajdziesz w Regulaminie rekrutacji.

Portfolio

Kandydaci na kierunek przedkładają również własne PORTFOLIO z zakresu sztuk wizualnych, wraz z oświadczeniem o autorskim charakterze utworów wchodzących w skład portfolio. PORTFOLIO może zawierać zarówno fotografie, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Prace należy przedstawić w postaci cyfrowej jako plik pdf, jpg, lub avi. Minimalna ilość prac: 3, maksymalna: 5.

PORTFOLIO powinno zostać zamieszczone na serwerze rekrutacyjnym https://cloud.wse.krakow.pl, nazwa folderu zawierającego prace kandydata powinna być zgodna z numerem rekrutacyjnym z formularza rekrutacyjnego (szczegółowa instrukcja rejestracji i zamieszczania plików jest tutaj).

Za ocenę portfolio kandydaci otrzymują dodatkowe punkty według następujących kryteriów:

 • oryginalnego przedstawienia tematu (0–100 punktów),
 • walorów estetycznych pracy (0-100 punktów),
 • umiejętności dostosowania formy do treści (0-100 punktów),
 • technicznych umiejętności autora (0-100 punktów).

Kandydat może otrzymać maksymalnie 400 punktów za ocenę PORTFOLIO.

DIGITAL ART

W przypadku ścieżki kształcenia Digital Art każdy kandydat musi zaprezentować dodatkowe 3 autorskie prace (techniką dowolną, pokazujące warsztat ilustratorski), o następującej tematyce:

 • martwa natura, 1 szt. (0–100 punktów),
 • postać ludzka, 1 szt. (0–100 punktów),
 • pejzaż, 1 szt. (0–100 punktów).

 

Dział Rekrutacji
ul. Jana Pawła II 39A,
Kraków
tel. 12 683 24 04/07
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl