Rekrutacja 2018: studia I stopnia


WSE baner wstawki rekrutacja 03

Rekrutacja na studia I stopnia Grafika reklamowa i multimedia

Rekrutacja na studia rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 31 lipca 2018 r.

Pamiętaj, najważniejsze jest PORTFOLIO. Poświęć jego przygotowaniu maksymalnie dużo czasu. Nie przerażaj się, jeśli uważasz, że nie masz dostatecznie dużo umiejętności czy doświadczenia. To my Cię wszystkiego nauczymy. Najważniejsze, byś nas przekonał, że tkwi w Tobie POTENCJAŁ na wspaniałego projektanta.

Remontujesz rowery i robisz z nich prawdziwe cacka, uprawiasz piękny ogród, kręcisz zabawne filmy komórką, kaligrafujesz dyplomy za kolejne wychowawczynie, malujesz murale, rysujesz złośliwe karykatury nielubianych ciotek – udokumentuj to i nam wyślij.

Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, etapy rekrutacji.

1. Rejestracja

Zacznij od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Dziale Rekrutacji WSE.

2. Wpisowe, opłata rekrutacyjna i dokumenty

Wymagane dokumenty wraz z PORTFOLIO złóż w Dziale Rekrutacji WSE on-line (zalecane), osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie od 3 kwietnia do 31 lipca 2018 r.

3. Decyzja o przyjęciu na studia

Informację o przyjęciu na studia możesz sprawdzić logując się na Twój profil rekrutacyjny, który zostaje utworzony podczas rejestracji on-line. Pisemna decyzja wraz z egzemplarzem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zostanie dostarczona pocztą.

4. Podpisanie umowy i rozpoczęcie studiów

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia musisz podpisać jeden egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz ślubowanie i dostarczyć je (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Działu Rekrutacji WSE. Na Twoim profilu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem roku akademickiego pojawi się terminarz zajęć, a także niezbędne informacje, które przydadzą się w trakcie studiów.

 


Dokumenty, które musisz złożyć podczas rekrutacji:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero),
 • podanie na obowiązującym formularzu (dostępne tutaj) lub rejestracja on-line,
 • PORTFOLIO wraz z OŚWIADCZENIEM o jego autorstwie,
 • 2 fotografie (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł) i wpisowego (300 zł) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:
  11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
  z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego).

Wymagane dokumenty złóż (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Dziale Rekrutacji WSE w terminie od 3 kwietnia do 31 lipca 2018 r.

 


Poza PORTFOLIO liczy się jeszcze matura. Poniżej podajemy przelicznik punktowy.

Nowa matura

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie wyników matury z przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

– język polski:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– język obcy nowożytny:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– wybrany przedmiot: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Kandydat może otrzymać maksymalnie 600 punktów za maturę.

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii, geografii lub WOS-u.

Kandydat może otrzymać maksymalnie 600 punktów za maturę.

Portfolio

Kandydaci przedkładają również własne PORTFOLIO z zakresu sztuk wizualnych, wraz z oświadczeniem jego autorstwie. PORTFOLIO może zawierać zarówno fotografie, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Prace można dostarczyć w postaci cyfrowej (jako plik pdf, jpg, avi zapisane na pendrive) lub w tradycyjnej (na papierze, płótnie wydruki itp.). Minimalna ilość prac: 5, maksymalna: 10.

Za ocenę PORTFOLIO kandydaci otrzymują dodatkowe punkty według następujących kryteriów:

 • twórczego podejścia do tematu (0–60 punktów),
 • umiejętności dostosowania się do założeń projektu (0–40 punktów).

Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów za ocenę PORTFOLIO.

Dział Rekrutacji
ul. Westerplatte 11,
Kraków
tel. 12 683 24 04/07
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl