Konkurs o indeks


WSE baner wstawki

„Konkurs o indeks”

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie oferuje stypendium dla najlepszych kandydatów na studia pokrywające koszt czesnego. Rada Mecenasów WSE, wspierająca finansowo Fundusz Stypendialny umożliwia Kandydatom zdobycie darmowego indeksu fundując „Konkurs o indeks”.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy najpóźniej w danym roku kończą 21 rok życia.

Na jakim rodzaju studiów obowiązuje?

Konkurs dotyczy studiów stacjonarnych.

Indeks tylko dla prymusów!

Zwolnienie opłat przyznane jest warunkowo! Aby utrzymać stypendium przez cały okres studiów, trzeba uzyskać odpowiednią średnią oraz punkty za aktywność (szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu).

Jak wziąć udział w konkursie?

Oto instrukcja, krok po kroku:

1. I etap I edycji „Konkursu o indeks”

W terminie do 13 kwietnia 2018 r. przyślij do nas ZGŁOSZENIE zawierające:

Dokumenty te możesz dostarczyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Temat konkursu:

Wymagania techniczne:

  • format A3,
  • praca wykonana w jednym z programów graficznych (np. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, GIMP),
  • pracę należy dostarczyć w wersji cyfrowej na pendrive oraz w formie wydruku.

2. Wyniki I etapu

Podamy je do wiadomości 20 kwietnia 2018 r. Każdy z uczestników zostanie powiadomiony o wynikach drogą mailową.

3. II etap konkursu – rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy odbędą się na przełomie kwietnia i maja; szczegółowe terminy zostaną rozesłane do uczestników „Konkursu o indeks” drogą mailową. Ci, którzy zgromadzą największą liczbą punktów, otrzymają trzyletnie stypendia.

4. Dodatkowa edycja konkursu

Jeśli pula stypendiów nie zostanie wyczerpana, II edycję „Konkursu o indeks” uruchomimy w lipcu. Szczegółów należy szukać na www.konkursoindeks.com. Uczestnicy, którzy zgromadzą największą liczbą punktów, otrzymają jednoroczne stypendia o wartości 50% lub 100% czesnego.