Rekrutacja


WSE baner rekrutacja 2019

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia Grafika reklamowa i multimedia rozpoczyna się 1 kwietnia i kończy 31 lipca. Dokumenty można składać on-line (zalecane) lub osobiście, na uczelni.

Oprócz spełnienia standardowych wymogów, kandydaci muszą dostarczyć PORTFOLIO zawierające prace z zakresu sztuk wizualnych. PORTFOLIO może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Prace prosimy dostarczyć w postaci cyfrowej (jako plik pdf, jpg, avi zapisane na nośniku elektronicznym, albo wgrane bezpośrednio na serwer (zalecane)) lub w formie tradycyjnej (prace na papierze, wydruki). Minimalna wymagana ilość prac – 3, maksymalna – 5. Regulamin rekrutacji dostępny jest tutaj.

Od 1 kwietnia, w czasie roku szkolnego, uczelnia uruchamia konsultacje dla kandydatów.

Konsultacje dla Kandydatów

Poniedziałek, godz. 13.00–140
Grafika reklamowa i multimedia
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
al. Jana Pawła II 39A
Kraków