Rekrutacja


WSE baner wstawki_rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia Grafika reklamowa i multimedia rozpoczyna się 3 kwietnia i kończy 31 lipca. Dokumenty można składać on-line (zalecane) lub osobiście, na uczelni.

Oprócz spełnienia standardowych wymogów, kandydaci muszą dostarczyć PORTFOLIO zawierające prace z zakresu sztuk wizualnych. PORTFOLIO może zawierać zarówno fotografię, film, jak i grafikę cyfrową lub tradycyjną (rysunek, malarstwo). Prace prosimy dostarczyć w postaci cyfrowej (jako plik pdf, jpg, avi zapisane na nośniku elektronicznym, albo wgrane bezpośrednio na serwer (zalecane)) lub w formie tradycyjnej (prace na papierze, wydruki). Minimalna wymagana ilość prac – 3, maksymalna – 5. Do PORTFOLIO należy dołączyć oświadczenie o autorstwie prac. Regulamin rekrutacji i inne dokumenty dostępne do pobrania są tutaj.

Od 2 lutego, w czasie roku szkolnego, uczelnia uruchamia konsultacje dla kandydatów.

Konsultacje dla Kandydatów

Wtorek, godz. 12.00–13.30
Grafika reklamowa i multimedia
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
ul. Westerplatte 11, sala A1
Kraków
Atrakcyjną możliwością zdobycia stypendium (pokrywającego koszty czesnego) jest „Konkurs o indeks”. Więcej informacji znajdziesz tutaj.