Rekrutacja 2018: studia I stopnia Sztuka cyfrowa – Digital Art


WSE baner wstawki_rekrutacja DA

Osobna rekrutacja na specjalność Digital Art

Specjalność Digital Art jest w naszej ofercie już drugi rok.

Nie daj się zwieść – sztuka cyfrowa pod względem nauki to nadal klasyczna kompozycja, rysunek perspektywiczny, anatomia, teoria koloru.

Nowością to narzędzia – komputer, tablet, monitor. Z nowymi narzędziami oczywiście przychodzi nowa wiedza praktyczna – trzeba się nauczyć jak ich używać i poznać pewne triki i skróty techniczne, które pozwalają osiągać te same rezultaty, co w malarstwie analogowym, tylko może trochę szybciej.

Jednak podstawą pozostaje umiejętność rysowania, na zwykłym papierze, jak za starych dobrych czasów. Na tym kierunku im mocniejsza ta podstawa, tym lepsze wyniki. Praktyka czyni mistrza i wymagania pod względem ciągłej praktyki rysunku są wysokie. Krótko mówiąc – na tym kierunek będziesz naprawdę dużo rysować, i na ćwiczeniach, i poza nimi. To kierunek dla zagorzałych rysowników. Dla ludzi rysujących od dziecka zawsze i wszędzie. Tak, na pewno oczekujemy od twojego portfolio wyższego poziomu prac rysunku od pozostałych kierunków, co pokaże nam, że zajmujesz się tym już jakiś dłuższy czas i twój wybór specjalności jest przemyślany i nieprzypadkowy. Musisz nas przekonać, że chcesz żyć rysując i malując. Powinieneś się interesować historią sztuki, architektury, ubioru i podziwiać prace dawnych mistrzów z własnego przekonania. Nie myśl tylko o tym, że po tym kierunku będziesz pracował w branży gier lub w branży ilustracji do prasy i książek. Owszem, tak będzie, na takie stanowiska kształcimy, o specyfiki tych zawodów dowiesz się u nas dużo, ale myśl o tym, że zawód ilustratora to przede wszystkim twoim powołaniem.

Poniżej kilka obszarów kształcenia, które mogą cię zainteresować:

Warsztat cyfrowego artysty

Nauka specyfiki narzędzi (rodzaje oprogramowania), ich praktycznego zastosowania, pędzli, tricków i generalnej efektywności pracy.

Kompozycja i budowa sceny

Budowa lokacji w grze od szkicu po finalny obraz: wybór kadru, zasady kompozycji, planowanie źródeł światła, wielplanowość sceny, dominanty w scenie, spełnienie założeń wynikających z fabuły, gameplay'u, scenariusza.

Projektowanie postaci

Kreacja postaci: od szkicu poprzez zaawansowany koncept do finalnego projektu. Ćwiczenia na zadany temat, w różnych stylistykach i osadzone w różnej scenografii (w tzw. setting-u).

Styloznawstwo

Wiedza z historii sztuki, dostosowana do potrzeb artystów grafików cyfrowych pracujących w branży gier i ilustracji. Styloznawstwo z grubsza można podzielić na trzy grupy:

 • wiedza ogólna – skondensowana wiedza o malarstwie, rzeźbie i architekturze pod kątem potrzeb grafika,
 • wzornictwo – wnętrzarstwo, rzemiosło, modę, historię uzbrojenia itp.,
 • ornamentyka – wykłady w terenie i ćwiczenia praktyczne.

Wprowadzenie do 3D

Tworzenie prostych układów kompozycyjnych z brył w programie 3D jako podkładów do dalszej obróbki graficznej i malarskiego wykończenia pomaga zaoszczędzić sporo czasu, wzbogaca kompetencje grafika oraz gwarantuje poprawne zastosowanie zasad perspektywy. Z czasem wzmacnia umiejętności rysunku odręcznego i utrwala prawidłowe odręczne odwzorowanie obiektów w perspektywie.

Narracja obrazem: storyboard, komiks, ilustracja

Nie tylko gry – artysta grafik tworzący prace cyfrowe może z powodzeniem odnaleźć się w innych zawodach, jako twórca storyboardów dla branży reklamowej i filmowej, jako twórca komiksów i ilustracji do książek i innych publikacji.


Poniżej przedstawiamy, krok po kroku, etapy rekrutacji.

1. Rejestracja

Zacznij od wypełnienia formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Dziale Rekrutacji WSE.

2. Wpisowe, opłata rekrutacyjna i dokumenty

Wymagane dokumenty wraz z PORTFOLIO złóż w Dziale Rekrutacji WSE on-line (zalecane), osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie od 3 kwietnia do 31 lipca 2018 r. Więcej o dokumentach dowiesz się z regulaminu rekrutacji do projektu „Sztuka cyfrowa – Digital Art”.

3. Decyzja o przyjęciu na studia

Informację o przyjęciu na studia możesz sprawdzić logując się na Twój profil rekrutacyjny, który zostaje utworzony podczas rejestracji on-line. Pisemna decyzja wraz z egzemplarzem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zostanie dostarczona pocztą.

4. Podpisanie umowy i rozpoczęcie studiów

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia musisz podpisać jeden egzemplarz umowy o świadczeniu usług edukacyjnych oraz ślubowanie i dostarczyć je (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Działu Rekrutacji WSE. Na Twoim profilu rekrutacyjnym przed rozpoczęciem roku akademickiego pojawi się terminarz zajęć, a także niezbędne informacje, które przydadzą się w trakcie studiów.


Dokumenty, które musisz złożyć podczas rekrutacji:

 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub ksero),
 • podanie na obowiązującym formularzu lub rejestracja on-line,
 • załącznik nr 1, (dostępny tutaj),
  załącznik nr 2, (dostępny tutaj),
 • PORTFOLIO wraz z OŚWIADCZENIEM o jego autorstwie,
 • 2 fotografie (w tym przynajmniej jedna zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • kserokopia pokwitowania wpłaty opłaty rekrutacyjnej (150 zł) i wpisowego (300 zł) – obie kwoty należy wpłacać na nr konta:
  11 1050 1445 1000 0022 7132 3038
  Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
  z dopiskiem OPŁATA REKRUTACYJNA (osoby nieprzyjęte na studia otrzymują zwrot wpisowego).

Wymagane dokumenty złóż (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w Dziale Rekrutacji WSE w terminie od 3 kwietnia do 31 lipca 2018 r.


Poza PORTFOLIO liczy się jeszcze matura. Poniżej podajemy przelicznik punktowy.

Nowa matura

Kandydaci na studia w WSE przyjmowani są na podstawie wyników matury z przedmiotów zdawanych w części pisemnej:

– język polski:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– język obcy nowożytny:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

– wybrany przedmiot: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki:

 • p. podstawowy 1% = 1 pkt
 • p. rozszerzony 1% = 2 pkt

Kandydat może otrzymać maksymalnie 600 punktów za maturę.

Stara matura

Kandydaci na studia przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw ukończenia szkoły średniej, obejmującego oceny końcowe z 5 przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki, historii, geografii lub WOS-u.

Kandydat może otrzymać maksymalnie 600 punktów za maturę.

Portfolio

Kandydaci przedkładają również własne PORTFOLIO z zakresu sztuk wizualnych, wraz z oświadczeniem jego autorstwie. PORTFOLIO ma zawierać minimum 3, maksimum 5 autorskich prac, przy czym obowiązkowym elementem portfolio są 3 ilustracje opracowane dowolną techniką:
– martwej natury – minimum 1 szt.,
– postaci minimum 1 szt.,
– oraz pejzażu minimum 1 szt.,
jako form pokazujących warsztat ilustratorski.

Za ocenę PORTFOLIO kandydaci otrzymują dodatkowe punkty według następujących kryteriów:

 • twórczego podejścia do tematu (0–60 punktów),
 • umiejętności dostosowania się do założeń projektu (0–40 punktów).

Kandydat może otrzymać maksymalnie 100 punktów za ocenę PORTFOLIO.

Dział Rekrutacji
ul. Westerplatte 11,
Kraków
tel. 12 683 24 04/07
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl


Projekt pt. „Sztuka cyfrowa – Digital Art” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1 kolor