Obowiązkowe praktyki


Praktyki

Każdy student ma obowiązek odbyć 3-miesięczne praktyki przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej. Jeśli nie potrafisz sam sobie ich zorganizować, nie zwlekaj, tylko zwróć się do Biura Karier.

Misją Biura Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy, zarówno na etapie odnalezienia się na rynku pracy, jak i w sprawnym oraz efektywnym działaniu na nim.

Do podstawowych zadań Biura Karier należy prowadzenie różnorodnych form poszukiwania praktyk dla studentów oraz pracy dla absolwentów, zgodnie z ich zainteresowaniami zawodowymi.

Biuro Karier pomaga również studentom i absolwentom w planowaniu ścieżki kariery zawodowej poprzez zapewnienie udziału w interesujących szkoleniach i warsztatach, są to m.in.:

  • sposoby aktywnego poszukiwania pracy,
  • planowanie kariery zawodowej,
  • umiejętności autoprezentacji,
  • zapoznanie się z technikami rekrutacyjnymi,
  • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny),
  • zachowywanie się podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą,
  • techniki radzenia sobie ze stresem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.