Praktyki Erasmus


Praktyki Erasmus

Program Erasmus+ daje studentom niepowtarzalną szansę realizacji praktyk w wybranej przez studenta instytucji, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innej na okres min. 2 miesięcy. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy i nie tylko.

Kto może wyjechać?

Każdy student/ka studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w cyklu licencjackim i magisterskim.
Przed wyjazdem na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez uczelnię macierzystą. Można również wyjechać na praktyki absolwenckie, na które należy zrekrutować się w trakcie trwania studiów.

Gdzie można wyjechać?

Student/ka samodzielnie szuka instytucji, w której chciał/aby odbyć praktyki zagraniczne. Lista potencjalnych miejsc:

  • EURAMUS - Darmowa platforma internetowa zawierająca oferty praktyk w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i jakości. Co więcej, platforma zawiera miejsca zakwaterowania! (https://eurasmus.com/)
  • ERASMUS INTERN - Strona internetowa, która po założeniu bezpłatnego konta pozwala na przeglądanie ofert praktyk, założenie swojego profilu, dzięki któremu to pracodawca może zaoferować praktykę. (https://erasmusintern.org/)

Jak wygląda dofinansowanie wyjazdu?

Każdy student wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami finansowania:

  • Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy – 600 EURO,
  • Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja – 550 EURO,
  • Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry – 450 EURO.

Dodatkowo, studenci niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać ze specjalnego dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projekcie „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej” znajduje się na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl/power.

Informacje o programie i możliwości wyjazdu: