Typografia eksperymentalna

  • 3
  • 4
  • 9
  • 1.2
  • 2.1

Ćwiczenie realizowane zostało w dwóch etapach:

W pierwszym etapie musiałem zapoznać się z ruchem projektowym kojarzonym z typografią eksperymentalną. W tym celu przeanalizowałem materiały źródłowe, przestudiowałem teorię, obejrzałem eksperymenty dokonywane na tym polu. Następnie napisałem pracę na zadany temat.

W drugim etapie stworzyłem layout w oparciu o pozyskaną wiedzę. A wreszcie, po zaakceptowaniu przez prowadzącą części pisemnej, złożyłem całość w poniższą broszurę.