dr Roksana Ulatowska

dr Roksana Ulatowska

Absolwentka psychologii na Wydziale Psychologii UJ oraz podyplomowego studium Metody Badań Społecznych w Przedsiębiorstwach. Doktorat obroniła w 2013 roku na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Tematem jej rozprawy doktorskiej były bariery kreatywności w organizacji. Jej zainteresowania naukowe to: bariery kreatywności, przemysły kreatywne, diagnoza klimatu organizacyjnego oraz motywowanie, przywództwo edukacyjne i wartości w edukacji. Prowadzi treningi twórczego myślenia dla dzieci i dorosłych, jest zdania, że każdy człowiek ma niewykorzystane rezerwy potencjału twórczego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu badań, współpracując w zakresie projektów jakościowych i ilościowych z organizacjami pozarządowymi i firmami m.in. OTR Global, Skanska, British Petroleum, Danish Technical Institute, One World Research, Unilever, Just Worldwide. Brała udział w wielu projektach badawczych, wśród których najważniejsze to „Postawy młodzieży polskiej wobec Żydów” oraz ”Alternatywne metody nauczania w przezwyciężaniu uprzedzeń etnicznych”. Kierowała pracami grupy badawczej, która zajmowała się rozwojem rynku audiowizualnego w Małopolsce.

Była ekspertką, trenerką i redaktorką w projekcie „Przywództwo edukacyjne, którego celem było zreformowanie systemu przygotowania i doskonalenia kadr kierowniczych dla szkół i placówek edukacyjnych w Polsce”.

W Wyższej Szkole Europejskiej prowadzi zajęcia, m.in. z psychologii kreatywności, metodologii badań społecznych, badań rynkowych oraz psychologii twórczości. Bardzo lubi pracować z ludźmi.