prof. dr hab. Piotr Sztompka

prof. dr hab. Piotr Sztompka

Socjolog, Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (2002–2006), członek PAN, PAU, Academia Europaea, American Society of Arts and Sciences.
Wykładał w Columbia University (USA), John Hopkins University w Bolonii (Włochy), University of Mexico City (Meksyk), University of California (USA). Interesują go zagadnienia zmian społecznych, kapitału społecznego, część jego prac poświęcona jest także socjologii wizualnej, czyli możliwościom wykorzystania fotografii w badaniach nad społeczeństwem. Autor kilkunastu książek, tłumaczonych na siedem języków, uhonorowany m.in. Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (1995). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000) i Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.