Polska szkoła plakatu a projektowanie graficzne

Ćwiczenie realizowane zostało w dwóch etapach:

W pierwszym etapie musiałem zapoznać się z polską szkołą plakatu i jej percepcją. W tym celu przeanalizowałam materiały źródłowe, a następnie napisałem pracę na zadany temat.

W drugim etapie stworzyłam layout w oparciu o pozyskaną wiedzę. A wreszcie, po zaakceptowaniu przez prowadzącą części pisemnej, złożyłam całość w poniższą broszurę.