Monika Linca

Monika Linca

Socjolożka, absolwentka Socjologii (Uniwersytet Jagielloński), stypendystka programu Erasmus (Tilburg University) doktorantka ISP PAN, przygotowuje pracę doktorską z zakresu socjologii religii. Zajmuje się socjologią kultury, antropologią kulturową i badaniami społecznymi. W kręgu zainteresowań pozostają także nowe technologie, nowe media, oraz PR. Specjalizuje się w badaniach wykorzystujących techniki jakościowe, posiada doświadczenie w badaniach naukowych i społecznych. Pracuje w Stowarzyszeniu WIOSNA i w Fundacji Rozwoju Badań Społecznych.