Michał Dziewulski

Michał Dziewulski

Historyk specjalizujący się w badaniach nad wymianą kulturalną pomiędzy Wschodem i Zachodem w okresie nowożytnym. Autor publikacji wydawanych w Polsce, a także za granicą. Kustosz zbiorów militariów Muzeum Narodowego w Krakowie oraz prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy. W WSE prowadzi zajęcia ze styloznawstwa.