Krzysztof Czyżewski

Krzysztof Czyżewski

Specjalista w historii rzemiosła artystycznego i kultury artystycznej nowożytnej Rzeczypospolitej. Kierownik Działu Militariów Zamku Królewskiego na Wawelu. Absolwent Instytutu Historii Sztuki UJ oraz autor ponad 70 publikacji naukowych dotyczących sztuki Krakowa. W WSE prowadzi zajęcia ze styloznawstwa.