Konrad Szpak

Konrad Szpak

Prezes Instytutu Polityk Publicznych, project manager, nauczyciel akademicki.

Absolwent stosunków międzynarodowych na specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi i Intercultural Communication and Human Resources. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (od 2011 r.). Obecnie przygotowuje pracę doktorską w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Na co dzień zajmuje się zarządzaniem projektami naukowymi i społecznymi oraz tworzeniem międzynarodowego start-upu w obszarze klimatu i ochrony środowiska.

Członek Project Management Institute (2014), the International Association for Energy Economics oraz Climate-KIC Alumni Association. Interesuje się Norwegią.