Kamil Bachmiński

Kamil Bachmiński

Projektant grafiki użytkowej, rysownik, malarz, typograf, ilustrator gier. Wiceprezes stowarzyszenia Paramus, a także, od 2016, nauczyciel kaligrafii. Od 2017 zajmuje się promocja kultury i edukacją artystyczną na terenach Żywiecczyzny. W WSE prowadzi zajęcia z podstaw typografii oraz typografii.