Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co?

Materiałem wyjściowym był raport z monitoringu zatytułowany Jeśli nie ubezwłasnowolnienie, to co? Prawne formy wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną Polskiego Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zadaniem było pełne opracowanie otrzymanych tekstów:

  • skontrolowanie redakcji pod kątem błędów typograficznych,
  • opracowanie projektu,
  • przeskładanie całego materiału,
  • przygotowanie makiety.

Oto efekt końcowy.