Identyfikacja wizualna Festiwalu Sportów Ekstremalnych

  • dyrcz obrona_01
  • dyrcz obrona_02
  • dyrcz obrona_03
  • dyrcz obrona_04
  • dyrcz obrona_05

Festiwal Sportów Ekstremalnych to cykliczne wydarzenie skupiające ludzi
związanych z różnego rodzaju aktywnością outdoorową.
W ramach projektu zastosowane zostało połączenie kolorów czarnego
i żółtego/pomarańczowego. Wybór tak kontrastowych barw przyciąga wzrok
i jednocześnie budzi odpowiednie skojarzenia. Z jednej strony kolorystyka
nawiązuje do zachodu słońca, skłania więc do przywołania piękna i energii,
z drugiej nadaje ton ostrzegawczy, ale w nieco delikatniejszej, łatwiejszej
w odbiorze formie. Celowa rezygnacja z wizerunku konkretnego sportowca
na rzecz zarysu postaci ma na celu przywołanie u odbiorcy własnych
doświadczeń, wyobrażenia sobie siebie i wzbudzenia pozytywnych emocji.
Wyjęcie poszczególnych elementów z logo i przedstawienie ich jako punktów
odniesienia dla sportowców, wykonujących rozmaite ewolucje, stanowi
nawiązanie do wolności, do kreatywności, do pokonywania barier.