How to make american pancakes?

Za zadanie miałam wykonać animowaną reklamę lub infografikę prezentującą wybrany temat, czyli zaplanować krótką formę filmową za pomocą scenopisu obrazkowego i zrealizować ją w programie Adobe After Effects.