Henryk Berlewi

Za zadanie miałem napisać krótką notkę o Henryku Berlewim. Następnie zaprojektować layout w konwencji projektowej tego grafika i całość poprawnie złożyć.