dr Grażyna Urbanik-Papp

dr Grażyna Urbanik-Papp

Coach akredytowany przez ICF. Od 8 lat prowadzi indywidualne sesje coachingowe. Jest założycielką Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, które od 18 lat dba o standardy i etykę pracy trenerów i konsultantów. Posiada Certyfikat Trenerski przyznany przez Thames Valley University, PRINCE2 Foundations w zakresie zarządzania projektami oraz certyfikat w zakresie konsultingu systemowego dla organizacji. Łączy doświadczenie w pracy dla biznesu z pasją do poznawania psychologii ludzkich zachowań. Ukończyła szkolenie z zakresu Racjonalnej Terapii Zachowań, warsztaty Gestalt, warsztaty Mindfulness, przez 2 lata studiowała w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Instytut Psychoterapii Integratywnej) w Krakowie. Jest założycielką Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK, które od 18 lat dba o standardy i etykę pracy trenerów i konsultantów. W 2006 roku była Liderem Komisji Coachingu działającej przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych, tworzącej platformę dialogu dla różnych szkół coachingu. W WSE prowadzi zajęcia z warsztatu biznesowego.