dr Kinga Blaschke

dr Kinga Blaschke

Historyczka sztuki i socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizuje się w badaniach nad teorią sztuki nowożytnej, społecznym odbiorem sztuki oraz historią projektowania graficznego. Autorka licznych artykułów oraz książek Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze sakralnej Rusi Koronnej od XV do XX wieku oraz Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego w polskiej historii sztuki. W WSE prowadzi zajęcia z historii projektowania, grafiki edytorskiej, styloznawstwa, socjologii sztuki, podstaw typografii oraz wstępu do historii sztuki.