dr Katarzyna Kopeć

dr Katarzyna Kopeć

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Jagielloński, 2013). Absolwentka zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Zittau/Görlitz w Niemczech (studia pod patronatem UNESCO i Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen). Stypendystka programu Departamentu Stanu USA „International Visitor Leadership Program” (2007) oraz uczestniczka stażu badawczego w Oxford Internet Institute (Uniwersytet Oksfordzki, 2015). Obecnie pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Oprócz działalności dydaktyczno-naukowej zajmuje się przekładem oraz redakcją tekstów naukowych i użytkowych: tłumaczyła m.in. Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki Petera Bendixena (z K. Indykiem, A. Oskulską i P. Mączką – WUJ, Kraków 2001) oraz teksty takich autorytetów w dziedzinie zarządzania kulturą jak: Peter Bendixen, Birgit Mandel, Katharine Nölling, Ivars Bērziņš czy Eugen Buß.

W 2014 nakładem Wydawnictwa Libron ukazała się jej książka Finansowanie kultury w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, jest ponadto autorką rozdziałów w monografiach oraz artykułów w języku polskim i angielskim.