dr Joanna Pawlik

W 2018 r. uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznym im KEN w Krakowie.

Artystka sztuk wizualnych; zajmuje się wideo, fotografią, performansem, reżyserią koncertów muzycznych oraz malarstwem i rysunkiem. Jej twórczość oscyluje pomiędzy zagadnieniami społecznych mechanizmów wykluczenia, a osobistymi przestrzeniami odczuwania. W pracach o dużym potencjale krytycznym bada granice własnego ciała, rozpracowuje pojęcie „normy społecznej” i – często w przewrotny sposób – „atakuje niepełnosprawność”.

Współpracuje z najważniejszymi instytucjami zajmującymi się sztuką współczesną w Polsce, m.in.: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu, Galerią Bunkier Sztuki w Krakowie.
Prace Joanny Pawlik znajdują się w kolekcjach prywatnych i publicznych, m. in. w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK), kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie.

W 2018 roku filmy Joanny Pawlik pt. Tren oraz Piosenka znalazły się w kolekcji Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, natomiast film pt. Schody znalazł się w Kolekcji Regionalnej Zachęty Sztuki Współczesnej w Szczecinie.

www.joannapawlik.pl