Dariusz Nowacki

Dariusz Nowacki

Kurator i autor scenariuszy wystaw, specjalizujący się w historii rzemiosła artystycznego. Kierownik Działu Złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu, a także autor licznych publikacji naukowych. Absolwent Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W WSE prowadzi zajęcia ze styloznawstwa.