Bezpieczeństwo i higiena pracy

Praca przedstawia serię plakatów mówiących o bezpieczeństwie w pracy jakie gwarantuje podpisanie umowy o pracę. Plakaty przedstawiają dwie sytuacje: z podpisaną i niepodpisaną umową.