Prawo antydyskryminacyjne: raport

Materiałem wyjściowym był raport z monitoringu pt. Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Zadaniem było pełne opracowanie otrzymanych tekstów:

  • skontrolowanie redakcji pod kątem błędów typograficznych,
  • opracowanie projektu,
  • przeskładanie całego materiału,
  • przygotowanie makiety.

Oto efekt końcowy.