Sztuka i kultura


Sztuka i kultura

Poza przedmiotami czysto projektowymi, w programie kierunku Grafika reklamowa i multimedia są również zajęcia z historii sztuki, socjologii sztuki i historii projektowania. Dodatkowo prowadzone są różnego rodzaju wykłady interdyscyplinarne, poszerzające wiedzę studenta z zakresu kultury i sztuki.


 • dr Kinga Blaschke

  dr Kinga Blaschke

  dr Kinga Blaschke Historyczka sztuki i socjolożka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizuje się w badaniach nad teorią sztuki…

 • dr Katarzyna Stasiuk

  dr Katarzyna Stasiuk

  dr Katarzyna Stasiuk Specjalistka w dziedzinie psychologii wpływu społecznego oraz psychologii zachowań konsumenckich. Współautorka licznych publikacji, w tym…

 • Krzysztof Czyżewski

  Krzysztof Czyżewski

  Krzysztof Czyżewski Specjalista w historii rzemiosła artystycznego i kultury artystycznej nowożytnej Rzeczypospolitej. Kierownik Działu Militariów Zamku…

 • Magdalena Cielecka

  Magdalena Cielecka

  Magdalena Cielecka Producentka gier w studiu Artifex Mundi. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także doktorantka…

 • Michał Dziewulski

  Michał Dziewulski

  Michał Dziewulski Historyk specjalizujący się w badaniach nad wymianą kulturalną pomiędzy Wschodem i Zachodem w okresie nowożytnym. Autor…

 • Anna Franczyk-Witkowska

  Anna Franczyk-Witkowska

  Anna Franczyk-Witkowska Stylistka i kostiumograf specjalizująca się w historii mody. Prowadzi także zajęcia w Krakowskich Szkołach Artystycznych.…

 • Rafał Kołsut

  Rafał Kołsut

  Rafał Kołsut Historyk komiksu i filmu animowanego. Zawodowo prowadzi warsztaty o tematyce komiksowej, a także zajęcia poświęcone…

 • Monika Linca

  Monika Linca

  Monika Linca Socjolożka, absolwentka Socjologii (Uniwersytet Jagielloński), stypendystka programu Erasmus (Tilburg University) doktorantka ISP…

 • Dariusz Nowacki

  Dariusz Nowacki

  Dariusz Nowacki Kurator i autor scenariuszy wystaw, specjalizujący się w historii rzemiosła artystycznego. Kierownik Działu Złotnictwa…

 • Rafał Szłapa

  Rafał Szłapa

  Rafał Szłapa Ilustrator a także komiksiarz specjalizujący się w malarstwie cyfrowym. Stworzył antologię komiksów pt. Pozdrowienia z Interstrefy,…