Wystawy


Wystawy

Tutaj zaprezentowane są reportaże zdjęciowe i migawki z wystaw, przeglądów i ważnych wydarzeń z życia kierunków Grafika reklamowa i multimedia oraz Grafika reklamowa.

Obecnie program studiów I stopnia przewiduje:

 • przegląd prac dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia, osobno dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który odbywa się po drugim semestrze i trwa jeden dzień,
 • tygodniową wystawę końcoworoczną dla studentów drugiego i trzeciego roku studiów I stopnia, wspólną dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, która odbywa się odpowiednio po czwartym i szóstym semestrze,
 • wystawę dyplomów studentów I stopnia – pierwsza odbędzie się w semestrze zimowym 2017/2018.

Program studiów podyplomowych Grafika reklamowa przewiduje jeden przegląd, który odbywa się w trakcie semestru letniego.


 • 2016/2017 przegląd studia podyplomowe

  2016/2017 przegląd studia podyplomowe

  Przegląd Odbywa się zawsze na zakończenie semestru, przed obronami.

 • 5 lat grafiki w WSE

  5 lat grafiki w WSE

  5 lat grafiki w WSE Reportaż z wernisażu.

 • 2015/2016 semestr letni

  2015/2016 semestr letni

  Wystawa Wystawa w semestrze letnim 2015/2016.

 • 2015/2016 semestr letni

  2015/2016 semestr letni

  Wystawa Wystawa w semestrze letnim 2015/2016.

 • 2015/2016 semestr zimowy

  2015/2016 semestr zimowy

  Wystawa Wystawa w semestrze zimowym 2015/2016.

 • 2015/2016 semestr zimowy

  2015/2016 semestr zimowy

  Wystawa Wystawa w semestrze zimowym 2015/2016.

 • 2014/2015 semestr zimowy

  2014/2015 semestr zimowy

  Wystawa W semestrze zimowym 2014/2015.