Digital Art


Digital Art

W tej części galerii prezentujemy prace studentów specjalności Digital Art, zarówno z pierwszego roku, na którym zajęcia są wspólne dla obu specjalności, jak i następnych dwóch lat. Zamieszczamy tu prace z takich przedmiotów jak: rysunek, typografia, grafika rastrowa i wektorowa, projektowanie graficzne czy podstawy animacji, które należą do podstaw programowych każdej ze specjalności. Z zajęć typowych dla Digital Art są prace z zakresu kompozycji i budowy sceny, projektowania postaci czy wprowadzenia do 3D.