Aktualności

Spotkanie z Barbarą Gawryluk 15 grudnia o godz. 11.30

Spotkanie z Barbarą Gawryluk Skandynawistyczne Koło Naukowe Norden serdecznie zaprasza na spotkanie z panią Barbarą Gawryluk. Nasz gość to nie tylko filolog szwedzki i tłumacz, lecz także pisarka i dziennikarka, szefowa działu literackiego w Radiu Kraków. Spotkanie będzie poświęcone m.in. następującym tematom: jak zostać tłumaczem, jak wygląda praca tłumacza, fenomen wysokiego czytelnictwa w krajach skandynawskich,…
Więcej

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych tel. (12) 683 24 60, 68, 77 email: podyplomowe@wse.krakow.pl Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera ul. Jana Pawła II 39A 31-033 Kraków  
Więcej

Obowiązkowe praktyki

Praktyki Każdy student ma obowiązek odbyć 3-miesięczne praktyki przed przystąpieniem do obrony pracy licencjackiej. Jeśli nie potrafisz sam sobie ich zorganizować, nie zwlekaj, tylko zwróć się do Biura Karier. Misją Biura Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera jest udzielanie studentom i absolwentom pomocy, zarówno na etapie odnalezienia się na rynku pracy, jak i w…
Więcej

Praktyki Erasmus

Praktyki Erasmus Program Erasmus+ daje studentom niepowtarzalną szansę realizacji praktyk w wybranej przez studenta instytucji, przedsiębiorstwie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub innej na okres min. 2 miesięcy. Jest to wyjątkowa możliwość poszerzenia znajomości języków obcych, poznania innych kultur, nabycia umiejętności swobodnej komunikacji w wielokulturowym środowisku oraz zyskania nowych znajomości i przyjaźni z osobami z całej Europy i…
Więcej